Revised Dutch Edition

Van binnen is alles stuk – Herinneringen van vernielde generaties

Het is dit jaar 74 jaar geleden dat Nederland is bevrijd van de Duitse bezetter en Nederlands Indië uit de wurggreep van de Japanners. Voor veel overlevenden van de gruwelijkheden duurt de oorlog echter nog steeds voort. Zij moeten verder met de mentale en vaak fysieke onheelbare littekens die de oorlog heeft achtergelaten. In een wereld die daar geen idee van heeft, onverschillig is of er liever niet aan herinnerd wordt.

 

Dat bleek wederom, een paar jaar na de val van de Berlijnse Muur. Voormalige Oost-Duitsers hadden recht op compensatie voor bezittingen die de nazi’s hadden geroofd. De Duitse regering gaf hier nauwelijks ruchtbaarheid aan. Uit ongenoegen hierover besloot Simon Hammelburg, met een bevriende Duitse advocaat, een advertentie te plaatsen in een plaatselijke krant in Los Angeles, waar hij destijds woonde. 850 andere kranten volgden. De telefoon bij Hammelburg stond roodgloeiend. Meer dan 1200 Holocaustoverlevenden en hun nabestaanden deelden hun aangrijpende persoonlijke ervaringen met hem. Alles werd vastgelegd en op juistheid gecontroleerd. Nog jaren na het verstrijken van de deadline (1 januari 1993) bleven de reacties binnenstromen.

 

Na 23 jaar besloot Simon Hammelburg ze samen te vatten in een boeiende roman die veel psychologische inzichten verschaft en onbekende feiten uit de oorlogsjaren beschrijft. Dit met zowel schrijnende als humorvolle dialogen over oorlogservaringen en wat er daarna gebeurde. De titel: Van binnen is alles stuk – Herinneringen van vernielde generaties. Een monument voor oorlogsgetroffenen, hun kinderen, kleinkinderen en voor iedereen die een helder inzicht wil krijgen in het bijna ongelofelijke dat men trachtte collectief uit het geheugen te wissen. De pijnlijke eenzaamheid van hen die verder moesten leven. ‘Een tot tranen roerende bevrijding’ stond in een krant. Een andere publicatie: ‘Hammelburg verwoordt het onzegbare’.

 

‘De auteur gebruikt 1200 gesprekken met Holocaustoverlevenden en hun kinderen in een meeslepend verhaal dat leest als een – vaak humoristische – roman maar weldegelijk gebaseerd op de keiharde (vaak onbekende) feiten en de trauma’s die ook bij de naoorlogse generaties werden aangericht. Dit alles op een wijze die de lezer op filmische wijze meeneemt naar het verleden, alsof de gezelligheid en humor van vooroorlogs Joods Nederland nog bestaat. Het venijn zit hem in het feit dat deze mooi beschreven mensen werden vermoord maar toch nog voortbestaan in de gedachten van zo velen. Het is een boek dat je als lezer niet meer weglegt en na het lezen onvergetelijke indrukken en emoties achterlaat. Een meesterwerk.’ – Mique Bos

 

‘Hammelburg zet situaties, gebeurtenissen en dialogen meesterlijk in de tijd. Zijn schrijfstijl is vlot en meeslepend. Dialogen zijn realistisch. Voelbaar is de schade die de Holocaust heeft aangericht bij hen die verder moeten leven. Met name in de onmacht van velen om emoties te tonen, komt deze schade aan de oppervlakte. Hammelburg weet dit, zonder enige overdrijving, over te brengen.’ – Managementboek.nl

 

‘De kracht ligt niet in de onontkoombare beklemming van de getuigenissen, maar in de directheid van een gesprek onder vrienden over wat onder vreemden niet in woorden is te vangen.’Dagblad Trouw

 

ISBN 9789463384438 \ Paperback €17,95

Leave a message

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s