Recensies

ONS JODENDOM (2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Ons Jodendom doorbreekt het grote zwijgen’

“Op 6 april 2017 verscheen er een bijzondere bundel onder de titel Ons Jodendom. Deze bundel is tot stand gekomen onder eindredactie van de inmiddels overleden journalist en schrijver Dick Houwaart en bevat negentien scherpzinnige artikelen door van naam bekende Nederlandse joden. In 1980 verscheen reeds Mijn Jodendom, dat op een zelfde wijze tot stand kwam.

In de bundel is het hele spectrum van het Nederlandse jodendom vertegenwoordigd. Houwaart, vlak voor zijn overlijden: “Het is verrassend goed, prima niveau, een prachtig beeld van het Joodse leven in de eerste decennia van de 21e eeuw. Het is daardoor meer geworden dan een bundel, maar een document van grote betekenis.”

Ons Jodendom is een indrukwekkende, integere bundel geworden waarin, vanzelfsprekend, diverse standpunten worden belicht, maar dit alles op een respectvolle wijze. Zo houden orthodoxe en liberale rabbijnen er vanzelfsprekend verschillende opvattingen op na en ook de verschillende perspectieven waarmee oudere en meer jeugdige Joden het Jodendom beschouwen, verschilt.

De bijdragen zijn stuk voor stuk recht uit het leven gegrepen en daardoor zo indrukwekkend. Geen opgeklopt sentiment, geen geromantiseerde vertellingen, geen (te) luid verkondigde meningen, maar gewoon… zoals het leven en het jodendom werd en wordt ervaren door de diverse schrijvers. Het heeft op mij grote indruk gemaakt, juist door de oprechtheid van de schrijvers die, middels deze bundel, hun gevoel en ervaringen delen.

Ons Jodendom is naar mijn mening bovendien bijzonder omdat er zoveel is gezwegen, zoveel onuitgesproken is gebleven. Ons Jodendom doorbreekt dit grote zwijgen. Kortom, een document dat je, wanneer je geïnteresseerd bent in het gedachtegoed dan wel de ervaringen van Joden in Nederland, gelezen ‘moet’ hebben. Waardevol!!!” Hanneke Tinor-Centi (literair agent en boekrecensent) / HT-C Communicatie en Marketing

*****

Leave a message

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s